Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Toán - Lớp 1 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. 1A. Các số trong phạm vi 10

3 Tests

2. 1B. So sánh các số trong phạm vi 10

3 Tests

3. 1C. Phép cộng trong phạm vi 10

5 Tests

4. 1D. Phép trừ trong phạm vi 10

6 Tests

5. 1E. Các số trong phạm vi 100

5 Tests

6. 1F. So sánh các số trong phạm vi 100

2 Tests

7. 1G. Phép cộng trong phạm vi 100

5 Tests

8. 1H. Phép trừ trong phạm vi 100

6 Tests

9. 1I. Hình phẳng và hình khối

7 Tests

10. 1K. Đo lường

5 Tests

11. 1M. Thời gian

6 Tests

12. 1N. Vị trí

3 Tests