Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Giáo dục công dân - Lớp 11 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

3 Tests

2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

3 Tests

3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

1 Tests

4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

1 Tests

5. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

1 Tests

6. Chính sách quốc phòng và an ninh

0 Tests

  7. Chính sách đối ngoại

  1 Tests

  8. Công dân với sự phát triển kinh tế

  1 Tests

  9. Hàng hóa- tiền tệ- thị trường

  4 Tests

  10. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

  3 Tests

  11. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

  4 Tests

  12. Cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

  3 Tests

  13. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  3 Tests

  14. Chủ nghĩa xã hội

  2 Tests

  15. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

  1 Tests