Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Lịch sử - Lớp 11 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Các nước châu Á, châu Phi va khu vực Mĩ Latinh (Từ thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

5 Tests

2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

2 Tests

3. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

1 Tests

4. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

2 Tests

5. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

4 Tests

6. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1 Tests

7. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

2 Tests

8. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

3 Tests

9. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

3 Tests