Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Giáo dục công dân - Lớp 12 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Pháp luật và đời sống

3 Tests

2. Thực hiện pháp luật

3 Tests

3. Công dân bình đẳng trước pháp luật

3 Tests

4. Công dân với các quyền tự do cơ bản

4 Tests

5. Công dân với các quyền dân chủ

4 Tests

6. Pháp luật với sự phát triển của công dân

3 Tests

7. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo

3 Tests

8. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

2 Tests

9. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

2 Tests