Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Lịch sử - Lớp 12 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới II

1 Tests

2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

1 Tests

3. Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945-2000)

3 Tests

4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

3 Tests

5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)

1 Tests

6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

1 Tests

7. Việt Nam từ 1919 đến 1930

2 Tests

8. Việt Nam từ 1930 đến 1945

3 Tests

9. Việt Nam từ 1945 đến 1954

4 Tests

10. Việt Nam từ 1954 đến 1975

3 Tests

11. Việt Nam từ 1975 đến 2000

3 Tests