Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Việt - Lớp 3 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Tuần 1_Măng non

6 Tests

2. Tuần 2_Măng non

5 Tests

3. Tuần 3_Mái ấm

6 Tests

4. Tuần 4_Mái ấm

5 Tests

5. Tuần 5_Tới trường

6 Tests

6. Tuần 6_Tới trường

6 Tests

7. Tuần 7_Cộng đồng

5 Tests

8. Tuần 8_Cộng đồng

6 Tests

9. Tuần 8_Ôn tập giữa kì I

1 Tests

10. Tuần 10_Quê hương

5 Tests

11. Tuần 11. Quê hương

6 Tests

12. Tuần 12. Bắc – Trung – Nam

6 Tests

13. Tuần 13. Bắc – Trung – Nam

6 Tests

14. Tuần 14. Anh em một nhà

6 Tests

15. Tuần 15. Anh em một nhà

6 Tests

16. Tuần 16. Thành thị và nông thôn

6 Tests

17. Tuần 17. Thành thị và nông thôn

6 Tests

18. Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I

1 Tests

19. Tuần 19: Bảo vệ Tổ quốc

5 Tests

20. Tuần 20: Bảo vệ Tổ quốc

6 Tests

21. Tuần 21. Sáng tạo

5 Tests

22. Tuần 22. Sáng tạo

6 Tests

23. Tuần 23. Nghệ thuật

6 Tests

24. Tuần 24. Nghệ thuật

5 Tests

25. Tuần 25. Lễ hội

6 Tests

26. Tuần 26. Lễ hội

6 Tests

27. Tuần 27: Ôn tập giữa học kì II

1 Tests

28. Tuần 28: Thể thao

6 Tests

29. Tuần 29: Thể thao

6 Tests

30. Tuần 30: Ngôi nhà chung

6 Tests

31. Tuần 31. Ngôi nhà chung

6 Tests

32. Tuần 32: Ngôi nhà chung

6 Tests

33. Tuần 33: Bầu trời và mặt đất

5 Tests

34. Tuần 34: Bầu trời và mắt đất

5 Tests