Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Việt - Lớp 4 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Tuần 1_Thương người như thế thương thân

5 Tests

2. Tuần 2_Thương người như thế thương thân

4 Tests

3. Tuần 3_Thương người như thể thương thân

6 Tests

4. Tuần 4_Măng mọc thẳng

5 Tests

5. Tuần 5_Măng mọc thẳng

6 Tests

6. Tuần 6_Măng mọc thẳng

5 Tests

7. Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

5 Tests

8. Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

5 Tests

9. Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

6 Tests

10. Ôn tập giữa học kì I

1 Tests

11. Tuần 11: Có chí thì nên

6 Tests

12. Tuần 12. Có chí thì nên

5 Tests

13. Tuần 13: Có chí thì nên

5 Tests

14. Tuần 15: Tiếng sáo diều

5 Tests

15. Tuần 16. Tiếng sáo diều

6 Tests

16. Tuần 17. Tiếng sáo diều

5 Tests

17. Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I

1 Tests

18. Tuần 19. Người ta là hoa đất

5 Tests

19. Tuần 20. Người ta là hoa đất

5 Tests

20. Tuần 21. Người ta là hoa đất

5 Tests

21. Tuần 22: Vẻ đẹp muôn màu

6 Tests

22. Tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu

5 Tests

23. Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu

6 Tests

24. Tuần 25: Những người quả cảm

6 Tests

25. Tuần 26: Những người quả cảm

5 Tests

26. Tuần 27: Những người quả cảm

4 Tests

27. Tuần 28: Ôn tập giữa học kì II

1 Tests

28. Tuần 29: Khám phá thế giới

6 Tests

29. Tuần 30: Khám phá thế giới

5 Tests

30. Tuần 31: Khám phá thế giới

5 Tests

31. Tuần 32: Tình yêu cuộc sống

5 Tests

32. Tuần 33: Tình yêu cuộc sống

4 Tests

33. Tuần 34: Tình yêu cuộc sống

4 Tests