Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Toán tiểu học - Lớp 4 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Chương 1_Các số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

20 Tests

2. Chương 2_Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

40 Tests

3. Chương 3_Dấu hiệu chia hết cho 2,3,4,5 Giới thiệu hình bình hành

10 Tests

4. Chương 4_Phân số - các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

22 Tests

5. Chương 5_Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số

7 Tests

6. Chương 6_Ôn tập cuối năm

8 Tests