Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Việt - Lớp 5 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Tuần 1_Việt Nam - Tổ Quốc em

5 Tests

2. Tuần 2_Việt Nam - Tổ Quốc em

5 Tests

3. Tuần 3. Việt Nam - Tổ Quốc em

5 Tests

4. Tuần 4. Cánh chim hoà bình

5 Tests

5. Tuần 5. Cánh chim hoà bình

5 Tests

6. Tuần 6. Cánh chim hoà bình

6 Tests

7. Tuần 7. Con người với thiên nhiên

5 Tests

8. Tuần 8. Con người với thiên nhiên

5 Tests

9. Tuần 9. Con người với thiên nhiên

5 Tests

10. Ôn tập giữa học kì I

1 Tests

11. Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

5 Tests

12. Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

5 Tests

13. Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

5 Tests

14. Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

5 Tests

15. Tuần 15. Vì hạnh phúc con người

5 Tests

16. Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

5 Tests

17. Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

4 Tests

18. Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I

1 Tests

19. Tuần 19: Người công dân

5 Tests

20. Tuần 21. Người công dân

5 Tests

21. Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

5 Tests

22. Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

5 Tests

23. Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

5 Tests

24. Tuần 25: Nhớ nguồn

5 Tests

25. Tuần 26: Nhớ nguồn

5 Tests

26. Tuần 27: Nhớ nguồn

5 Tests

27. Tuần 28. Ôn tập giữa kì II

1 Tests

28. Tuần 29: Nam và nữ

5 Tests

29. Tuần 30. Nam và nữ

5 Tests

30. Tuần 31: Nam và nữ

5 Tests

31. Tuần 32: Nam và nữ

4 Tests

32. Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

5 Tests

33. Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

4 Tests