Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Toán tiểu học - Lớp 5 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Chương 1. Ôn tập về phân số. Giải toán tỷ lệ và Bảng đo đơn vị diện tích.

20 Tests

2. Chương 2. Số thập phâp. Phép cộng số thập phân

36 Tests

3. Chương 3. Hình học

23 Tests

4. Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyến động đều

13 Tests

5. Chương 5. Ôn tập cuối năm

14 Tests