Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Địa lí - Lớp 7 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Thành phần nhân văn của môi trường

3 Tests

2. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

6 Tests

3. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

5 Tests

4. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

2 Tests

5. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

2 Tests

6. Môi trường vùng núi

2 Tests

7. Thế giới rộng lớn và đa dạng

1 Tests

8. Châu Phi

4 Tests

9. Châu Mỹ

6 Tests

10. Châu Nam Cực

1 Tests

11. Châu Đại Dương

2 Tests

12. Châu Âu

8 Tests