Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Giáo dục công dân - Lớp 7 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Sống giản dị

2 Tests

2. Trung thực

2 Tests

3. Tự trọng

2 Tests

4. Tự tin

2 Tests

5. Yêu thương con người

2 Tests

6. Tôn sư trọng đạo

2 Tests

7. Đoàn kết tương trợ

2 Tests

8. Khoan dung

2 Tests

9. Sống và làm việc có kế hoạch

1 Tests

10. Xây dựng gia đình văn hóa

2 Tests

11. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

1 Tests

12. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam

2 Tests

13. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

2 Tests

14. Bảo vệ di sản văn hóa

2 Tests

15. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

2 Tests

16. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1 Tests

17. Bộ máy hà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

2 Tests