Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Lịch sử - Lớp 7 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

1 Tests

2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

1 Tests

3. Trung Quốc thời phong kiến

1 Tests

4. Ấn Độ thời phong kiến

1 Tests

5. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

2 Tests

6. Những nét chung về xã hội phong kiến

2 Tests

7. Nước ta buổi đầu độc lập

2 Tests

8. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

2 Tests

9. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

2 Tests

10. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

2 Tests

11. Đời sống kinh tế, văn hoá thời Lý

1 Tests

12. Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền

2 Tests

13. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

4 Tests

14. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

2 Tests

15. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

1 Tests

16. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

1 Tests

17. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

3 Tests

18. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

3 Tests

19. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

2 Tests

20. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

1 Tests

21. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

1 Tests

22. Phong trào Tây Sơn

4 Tests

23. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

2 Tests

24. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

1 Tests