Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Sinh học - Lớp 7 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Ngành động vật nguyên sinh

4 Tests

2. Ngành ruột khoang

3 Tests

3. Ngành giun dẹp

2 Tests

4. Ngành giun tròn

2 Tests

5. Ngành giun đốt

2 Tests

6. Ngành thân mền

2 Tests

7. Lớp giáp xác

2 Tests

8. Lớp hình nhện

1 Tests

9. Lớp sâu bọ

3 Tests

10. Lớp cá

3 Tests

11. Lớp lưỡng cư

2 Tests

12. Lớp bò sát

3 Tests

13. Lớp chim

3 Tests

14. Lớp thú

7 Tests

15. Sự tiến hóa của giới động vật

3 Tests

16. Động vật và đời sống con người

3 Tests