Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Giáo dục công dân - Lớp 8 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Liêm khiết

1 Tests

2. Tự lập

1 Tests

3. Tôn trọng lẽ phải

1 Tests

4. Tôn trọng người khác

1 Tests

5. Giữ chữ tín

1 Tests

6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

1 Tests

7. Pháp luật và kỉ luật

1 Tests

8. Lao động tự giác và sáng tạo

1 Tests

9. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1 Tests

10. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

1 Tests

11. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

2 Tests

12. Tự lập

1 Tests

13. Phòng, chống tệ nạn xã hội

1 Tests

14. Phòng chống tệ nạn xã hội

1 Tests

15. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

1 Tests

16. Phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

1 Tests

17. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

1 Tests

18. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

1 Tests

19. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

1 Tests

20. Quyền tự do ngôn luận

1 Tests

21. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1 Tests

22. Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1 Tests

23. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

1 Tests

24. Đoàn kết, tương trợ

1 Tests

25. Quyền tự do ngôn luận

1 Tests