Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Lịch sử - Lớp 8 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

4 Tests

2. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

4 Tests

3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

4 Tests

4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

1 Tests

5. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

2 Tests

6. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

2 Tests

7. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

2 Tests

8. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

1 Tests

9. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

1 Tests

10. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

5 Tests

11. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

2 Tests