Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Giáo dục công dân - Lớp 9 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Công dân tự hoàn thiện bản thân

2 Tests

2. Công dân trong mối quan hệ với mọi người

2 Tests

3. Công dân trong mối quan hệ với công việc

4 Tests

4. Công dân trong mối quan hệ cộng đồng, đất nước, nhân loại

3 Tests

5. Công dân với các quyền cơ bản

4 Tests

6. Nghĩa vụ của công dân

3 Tests

7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

1 Tests

8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

2 Tests

9. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

1 Tests

10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

1 Tests

11. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

1 Tests

12. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

1 Tests

13. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1 Tests

14. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

1 Tests

15. Chí công vô tư

2 Tests

16. Dân chủ và kỉ luật

2 Tests

17. Tự chủ

2 Tests

18. Bảo vệ hòa bình

1 Tests

19. Tình hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới

1 Tests

20. Tình hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới

2 Tests

21. Hợp tác cùng phát triển

3 Tests

22. Năng động, sáng tạo

2 Tests

23. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

1 Tests