Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Lịch sử - Lớp 9 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

2 Tests

2. Các nước Á, Phi, Mĩ La - tinh từ năm 1945 đến nay

5 Tests

3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

3 Tests

4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

1 Tests

5. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

1 Tests

6. Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

4 Tests

7. Việt Nam trong những năm 1930 – 1945

6 Tests

8. Việt Nam từ cuối năm 1945 đến năm 1954

4 Tests

9. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

3 Tests

10. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

2 Tests