Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Anh (hệ 10 năm) - Lớp 9 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Unit 1: Local environment

5 Tests

2. Unit 2: City Life

5 Tests

3. Unit 3: Teen Stress and Pressure

5 Tests

4. Unit 4: Life in the past

5 Tests

5. Unit 5: Wonders of Viet Nam

5 Tests

6. Unit 6: Viet Nam: Then and Now

5 Tests

7. Unit 7: Recipes and eating habits

4 Tests

8. Unit 8: Tourism

5 Tests

9. Unit 9: English in the world

5 Tests

10. Unit 10: Space travel

5 Tests

11. Unit 11: Changing roles in society

5 Tests

12. Unit 12: My future career

5 Tests