Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Anh vào 10 - Lớp 9 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Ngữ âm

4 Tests

2. Giới từ

2 Tests

3. Các thì trong Tiếng Anh

5 Tests

4. Câu Chức năng giao tiếp

2 Tests

5. Lượng từ

1 Tests

6. Từ hạn định và Đại từ

2 Tests

7. Câu so sánh

4 Tests

8. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

2 Tests

9. Tìm lỗi sai

5 Tests

10. Dạng đúng của từ

4 Tests

11. Tìm câu đồng nghĩa

4 Tests

12. Tìm từ đồng nghĩa / trái nghĩa

2 Tests

13. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

4 Tests

14. Câu hỏi dạng biển báo

1 Tests