Privacy Policy

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời của các điều kiện sử dụng trang web loigiaitot.com và thông báo các cách thức mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục và các chi nhánh của nó. loigiaitot education, (Sau đây gọi là "loigiaitot") thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân ("Thông tin cá nhân") của các thành viên sử dụng website loigiaitot: https://loigiaitot.com ("Bạn") loigiaitot cam kết để bảo vệ Thông tin Cá nhân của Bạn, cố gắng hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để cung cấp thông tin Bạn cung cấp cho loigiaitot trong quá trình sử dụng. Trang web này an toàn và được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, loigiaitot không đảm bảo ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép. Chính sách bảo mật của loigiaitot Khi Bạn chia sẻ thông tin với loigiaitot, chẳng hạn bằng cách tạo Tài khoản loigiaitot, loigiaitot có thể làm cho các sản phẩm và dịch vụ đó tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm và dịch vụ tiện lợi. hơn. Khi Bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của loigiaitot, loigiaitot muốn Bạn biết cách loigiaitot đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình. Chính sách về bảo mật thông tin của loigiaitot bao gồm: Thông tin loigiaitot thu thập và lý do thu thập thông tin đó. Cách loigiaitot sử dụng thông tin đó. Các lựa chọn mà loigiaitot cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin. loigiaitot cố gắng trở nên đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì trước tiên hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với loigiaitot. Vì vậy, dù bạn là người mới sử dụng hay đã sử dụng lâu, hãy dành thời gian tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với loigiaitot. Thông tin đầu tiên mà loigiaitot thu thập. loigiaitot thu thập thông tin để cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên hệ: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hoặc thông tin cá nhân được tạo tự động khi bạn sử dụng trang web như: thông tin IP, cookie, đăng nhập trang web… loigiaitot thu thập thông tin theo những cách sau: Thông tin Bạn cung cấp cho loigiaitot. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, loigiaitot sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường, lớp, ảnh để lưu vào tài khoản của Bạn. Thông tin loigiaitot thu thập từ việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của loigiaitot. loigiaitot thu thập thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web loigiaitot, truy cập các blog, diễn đàn của loigiaitot; Tương tác với nội dung trên fanpage của loigiaitot hoặc liên hệ với loigiaitot qua số 1900 6933. Các thông tin này bao gồm: Thông tin thiết bị. Thông tin nhật ký, bao gồm: Chi tiết về cách Bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của loigiaitot, chẳng hạn như lịch sử bài giảng video của bạn. Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của bạn, số người gọi, số chuyển tiếp, ngày và giờ cuộc gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi. Thông tin về sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn và URL giới thiệu. Thông tin vị trí: Ứng dụng Loigiaitot Lecture có thể lưu trữ thông tin về cài đặt của Bạn (ví dụ: loại hệ điều hành hoặc thời gian sử dụng) có thể được gửi đến loigiaitot khi Bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng loigiaitot hoặc khi các sản phẩm hoặc dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của loigiaitot, ví dụ: để có được các bản cập nhật tự động. Cookie và các công nghệ tương tự: loigiaitot sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của loigiaitot. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. loigiaitot cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ mà loigiaitot cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hoặc thông tin về cookie được gửi bởi các trang Web khác. Cookie vô hại đối với hệ thống của bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie đến. Nếu bạn chọn làm như vậy, một số tính năng của loigiaitot cũng như các trang web khác sẽ không hoạt động bình thường. Thông tin loigiaitot được thu thập khi Bạn đăng nhập vào loigiaitot, ngoài thông tin loigiaitot thu được về Bạn từ các đối tác của nó, có thể được liên kết với Tài khoản loigiaitot của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản loigiaitot của Bạn, loigiaitot sẽ coi thông tin đó là thông tin cá nhân.